HannaHeinonen

Investoimalla lapsiin, investoidaan tulevaisuuteen

Lähestyvät eduskuntavaalit saavat pohtimaan myös tulevaa hallitusohjelmaa. Näyttää selvältä, että hallitusohjelman muoto tulee muuttumaan merkittävästi edeltävästä hallitusohjelmasta. Uumoillusta lyhyestä hallitusohjelmasta on erityisen haasteellista saada selkeä ja riittävästi yhteistä tahtotilaa sekä poliittista linjaa avaava.

Mahdollista tämä kyllä on, mutta siihen tarvitaan hyvin eritellyt ja analysoidut strategiset tavoitteet. Lapsi- ja perhejärjestöt haluavat edistää sitä, että lapset, nuoret ja perheet näkyvät tulevassa hallitusohjelmassa. Tästä syystä järjestöt ovat sekä yhdessä että erikseen eritelleet niitä toimia, joilla lapsi- ja perhepolitiikan mahdollisuudet kannattaisi huomata laajemmin politiikan teossa.

Lapset hallituksen strategiseksi painopisteeksi

Lapsiin ja perheisiin investoimisen tulisi olla tulevan hallituksen strateginen painopiste. Investoimalla lapsiin ja nuoriin, investoidaan tulevaisuuteen, muistuttivat järjestöt 4.3.2015 eduskunnan Lapsen puolesta -ryhmälle luovutetussa yhteisessä kannanotossa.

Ehkäisevän työn kustannustehokkuus tunnustetaan ja nyt tarvitaan konkreettisia toimia ja tekoja, joilla ehkäisevää työtä vahvistetaan. Lapsi- ja perhejärjestöt ovat varsin yksimielisiä siitä, että yksi keskeisistä toimenpiteistä on ajoissa auttaminen.  Tämä kulminoituu nykyisessä muutostilanteessa erityisesti sosiaalihuoltolain uudistuksen toimeenpanoon sekä sote-uudistuksen toteutumiseen ja siihen, miten erityisesti lasten ja perheiden tarpeet huomioidaan riittävästi.

Näkökulma nousee esiin muun muassa Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Pelastakaa Lapset ry:n eduskuntavaaliohjelmissa. Ajoissa auttaminen edellyttää myös toimivia universaaleja palveluita täydennettynä matalan kynnyksen palveluilla. Neuvola, varhaiskasvatus ja koulu tavoittavat kaikki lapset ja perheet ja näiden palveluiden merkityksellisyys pitäisi huomioida myös politiikan teossa.

Universaaleista palveluista, jotka luovat pohjan yhdenvertaisille palveluille ja sitä kautta myös lasten yhdenvertaiselle kohtelulle muistuttavat erityisesti Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Suomen Vanhempainliitto eduskuntavaalitavoitteissaan.

Ensi- ja turvakotien liitto puolestaan korostaa kuinka vapaaehtoisvoimin ja vertaistuella tehtävä työ on merkittävä voimavara lapsiperheille. Järjestöt täydentävät kuntien palvelutarjontaa erityisesti lasten ja perheiden kanssa tehtävässä ehkäisevässä työssä, mutta myös korjaavissa palveluissa. Tosiasia myös on, että mitä varhaisemmassa vaiheessa lapset ja vanhemmat kohdataan elämän vaikeissa tilanteissa tai muutostilanteissa, sitä paremmin pystytään välttämään korjaavien palvelujen tarve.

Siksi on tärkeää varmistaa, että väkivallan tunnistamiseen on osaamista, erotilanteissa huolehditaan lasten ja vanhempien tasa-arvoisesta kohtelusta ja riittävästä avun saamisesta.  Myös näissä hankalissa perhetilanteissa tai perheiden muutostilanteissa järjestöillä on arvokasta osaamista, josta on pidettävä kiinni. Ensi- ja turvakotien liitto muistuttaakin omissa eduskuntavaalitavoitteissaan, että järjestöjen toimintamahdollisuuksien varmistaminen on tärkeää.

Työn ja perheen yhteensovittamisen kysymykset entistä tärkeämpiä

Toinen keskeinen näkökulma liittyy nykyiseen työelämään ja sitä kautta myös siihen arkeen, joka on lapsiperheille todellisuutta. Työelämä rakentuu vielä varsin perinteisellä tavalla, eikä toisin toimimisen mahdollisuuksia ole riittävästi hyödynnetty. 

Työn ja perheen yhteensovittamisen kysymykset ovat entistä ajankohtaisempia ja joustavoittamalla työelämää voitaisiin luoda edellytyksiä myös uusille työllistymisen poluille sekä valinnanvapaudelle erityisesti pienten lasten vanhempien työssäkäynnille muistuttaa puolestaan Väestöliitto omissa vaalitavoitteissaan.

Lastensuojelupolitiikasta on keskusteltava

Erityisesti lastensuojelussa toimivien järjestöjen näkökulmasta on puolestaan välttämätöntä keskustella edelleen lastensuojelun tilasta ja niistä toimista, joilla lastensuojelupolitiikkaa tulisi tehdä seuraavalla hallituskaudella. Tarvitaan keinoja, joilla tuetaan laadukkaiden lastensuojelupalvelujen toteutumista.

Tavoitteena on ilman muuta vähentää lastensuojelun asiakasmääriä toimivan ehkäisevän työn avulla, mutta samalla muun muassa Lastensuojelun Keskusliitto ja Pelastakaa Lapset ry muistuttavat, että vanhemmista ja muusta perheestä erossa oleville lapsille tulee taata oikeus erityiseen suojeluun ja tukeen.

Lapsi- ja perhepolitiikkaa on johdettava tavoitteellisesti

Toimiva lapsi- ja perhepolitiikka vaatii johtamista ja kykyä nähdä huomista pitemmälle. Lähes kaikki lapsi- ja perhejärjestöt ovat sitä mieltä, että huolellisella lapsivaikutusten arvioinnilla on mahdollista luoda hyvä pohja lapsi- ja perhepolitiikalle. 

Vaikka tällä hallituskaudella lapsi- ja perhepolitiikan on sanottu painottuvan esimerkiksi työ- ja perhe-elämän kysymyksiin, ei arjessa näkyviä konkreettisia tekoja ole riittävästi. Hyvä lapsi- ja perhepolitiikka ei irrota eri osa-alueita omaksi kokonaisuudeksi, vaan nivoo taitavasti yhteen työ- ja perhe-elämän kysymykset, lasten ja perheiden palvelut ja niiden muutostarpeet, sosiaaliturvaetuuksien merkityksen yhtenä kaikkiin osa-alueisiin vaikuttavana tekijänä unohtamatta sitä, että kansallisen tason kehittämistyöllä tulisi edistää laajasti lasten ja perheiden asioita.  

Järjestöt ovat lähellä lasten ja perheiden arkea. Järjestöjen viestien avulla lapsi- ja perhepolitiikan oikea suunta on löydettävissä, kunhan näihin viesteihin uskalletaan tarttua. Lapsiin on uskallettava investoida tunnistamalla lasten ja perheiden todellisuus.  

On häpeä, jos Suomen seuraava hallitusohjelma sivuuttaa lapset, nuoret ja perheet.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (3 kommenttia)

Käyttäjän OksanenIlona kuva
Ilona Oksanen

Niin kauan,kun te "keskustelette"siellä keskenänne,ei mitään tapahdu.Niin kauan kun perheiden ja heidän lastensa ääni ja tarpeet jäävät rouvakerholaisten tarpeiden taakse,ei muutosta tapahdu.Eerika ja ne kaikki itsemurhan tehneet huostaan otetut,laittomasti huostatut jne.ovat teillekin ,jos on yhtään maalaisjärkeä,selvä todiste siitä,mihin olette huostakulttuurin perustuvalla varhaisella puuttumisellanne päätyneet.

Te olette unohtaneet täydellisesti perheiden tarpeet,ja sen,että varhaisella puuttumisellanne,huoliliputuksillanne(Sitran maahantuoma)ynm.rekistereillänne,olette ajaneet perheet yhä kauemmas lakisääteisten palvelujensa parista.Lastensuojelun pelottelu ja uhkailu politiikka,on karkoittanut sen instanssin "palveluista"monta perhettä.

Kun varhainen puuttuminen,jota nyt ollaan taas lisäämässä uudessa sotessakin,on perheiden SELÄN TAKANA tehtävää rekisteröimistä,seulomista,asiantuntijaryhmien kokoustamista keskenään(ilman perheitä),perheiden tietojen levittämistä taholta toiselle,vanhemmilla ei ole lupaa edes lapsiensa terveystietoihin jne.jne.Mitä luulette tästä siis tulevan,yhteistyötäkö,ja luottamusta,perheiden selän takana tapahtuvaan seulontaan?Niinkö?

Sitä ja viranomaisia ynm.ns.asiantuntijoita lisäämälläkö ,kuten taas tapahtuu,luulette perheille tulevan hyvinvointia,ja systeemin ongelmien poistuvan?

Siellä on SADOITTAIN ihmisiä hääräilemässä ja tienaamassa perheillä,ja heidän lapsillaan,järjestöä,liittoa,projektia jne.jne.Saisinko vastauksen siihen,MIKSI perheet halutaan julkisuudessa tuoda esiin aivottomina,jatkuvan tuen,valvonnan,ohjauksen tarpeessa olevina?

Onko tarve luotu juuri näiden systeemienne ylläpitämiseksi,kun asiantuntijat ovat olleet jo vuosikausia sitä mieltä,että huostabisnes ynm.perheiden ympärille kasattu varhaisen puuttumisen armeija,olisi korvattavissa PERHEIDEN OMISTA tarpeista lähtevin tukimuodoin,EI NIIN ETTÄ VIRANOMAINEN TAI JOKU MUU ULKOPUOLINEN SEN TARPEEN MÄÄRITTELEE?

Käyttäjän HannaHeinonen kuva
Hanna Heinonen

Kiitos kommentista. On todella ensisijaisen tärkeää huolehtia siitä, että lapsia ja perheitä kuullaan kaikessa heitä koskevassa päätöksenteossa. Kiitos tämän näkökulman esiin nostamisesta!

ulf fallenius

No jo eläkeikää nostettiin ja ihan terveetkin nuoret on työttömänä niin hyvin tämä nuorten asia on hoidettu.Fiksut on päättäjät ei voi muuta sanoa.

Toimituksen poiminnat